Menu

Toán Học Archive

Tính Chất Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác Cân, Vuông, Đều

Các em học sinh muốn giỏi kiến thức về hình học trước tiên phải biết được đường trung tuyến là gì? Tính chất của đường trung tuyến trong tam giác vuông, cân, đều. Để các em nắm chắc kiến thức về đường trung tuyến, chúng tôi đã liệt kê một số tính chất về đường