Phần Mềm Quản Lý Siêu Thị HOSCO MART Có Gì Đặc Biệt

Phần mềm quản lý siêu thị

Phần mềm quản lý siêu thị (Phần mềm siêu thị) HOSGROUP.COM.VN là một trong những sản phẩm nổi bật, nhiều tiềm năng phát triển nhất của Công ty Phần mềm HOSCO.

Phần mềm được nghiên cứu và xây dựng phục vụ riêng cho nghiệp vụ quản lý siêu thị, quản lý chuỗi các cửa hàng trong siêu thị.

Trong năm qua, công ty cho ra đời phiên bản phần mềm quản lý siêu thị mới nhất mang tên HOSCO Mart V2011. Sản phẩm này được tăng cường thêm các tính năng, tiện ích hỗ trợ tối đa chức năng quản lý cho người sử dụng.

HOSCO Mart Pro và HOSCO Mart Pre là hai phần mềm quản lý chuyên biệt của HOSCO.

 • Phần mềm quản lý siêu thị HOSCO Mart Pro tập trung quản lý cho các siêu thị quy mô lớn, nhiều địa điểm, nhiều chi nhánh như siêu thị điện máy và siêu thị người tiêu dùng.
 • Phần mềm quản lý siêu thị HOSCO Mart Pre lại hướng đến các siêu thị quy mô vừa và nhỏ như các siêu thị mini, siêu thị trong các khu đô thị mới.
 • Từ khi đi vào sử dụng, cả hai dòng sản phẩm thu được nhiều phản hồi khá tốt từ phía Khách hàng. Phần mềm quản lý siêu thị HOSCO Mart đã có mặt trên hệ thống 80 các siêu thị trong toàn quốc.

Phần mềm quản lý siêu thị

Tính năng của phần mềm quản lý siêu thị HOSCO Mart

Phần mềm quản lý siêu thị – phần mềm siêu thị HOSCO Mart bao gồm các phân hệ tính năng sau:

2.1 Phân hệ quản lý kho hàng được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 1. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu chuyển kho. Phiếu chuyển kho lưu thông tin việc luân chuyển hàng hóa trong các kho.
 2. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho quản lý việc nhập kho trong các cửa hàng và các kho.
 3. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho quản lý việc xuất kho trong các cửa hàng và các kho.
 4. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý thống kê hàng tồn. Hệ thống tự động báo hàng tồn vượt định mức và dưới định mức.

2.2 Phân hệ quản lý Mua hàng – Nhận hàng được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 1. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu đặt nhập hàng. Phiếu đặt nhập hàng lưu thông tin chi tiết đơn đặt nhập hàng từ nhà cung cấp.
 2. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu nhập mua hàng. Phiếu nhập mua hàng lưu thông tin chi tiết phiếu mua hàng.
 3. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu xuất trả hàng. Trong trường hợp chất lượng hàng của nhà cung cấp không tốt thì hàng sẽ bị trả lại. Phiếu xuất trả hàng lưu thông tin hàng hóa, số lượng, nguyên nhân trả hàng,..
 4. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu chi tiền.

2.3 Phân hệ quản lý bán hàng – trả hàng được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 1. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu đặt hàng xuất. Phiếu đặt hàng xuất lưu thông tin chi tiết đơn đặt mua hàng.
 2. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu nhập hàng trả. Trong trường hợp chất lượng hàng của nhà cung cấp không tốt thì hàng sẽ bị trả lại, Phiếu nhập trả hàng lưu thông tin chi tiết số lượng hàng hóa, nguyên nhân trả hàng,…
 3. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu xuất hàng bán: phiếu bán hàng.
 4. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phiếu thu tiền. Phiếu thu tiền lưu thông tin chi tiết số lượng, địa điểm đã thu,…

2.4 Phân hệ quản lý nhân viên được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý danh sách nhân viên, quản lý các thông tin nhân viên, khai báo mức lương và số ngày công của nhân viên.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý vị trí của nhân viên.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý ca làm việc, phân chia các ca làm cho từng nhân viên.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý chấm công, ghi nhận ngày làm việc, ngày nghỉ, vắng mặt của từng nhân viên và tổng hợp ngày công nhân viên.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý tính lương, tự động tính lương dựa vào ngày công trên bảng chấm công.
 • Nếu nhân viên nhận lương theo doanh số hệ thống sẽ tự hoạch toán và tính vào lương.

2.5 Phân hệ danh mục được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 1. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý nhóm Khách hàng – Nhà cung cấp.
 2. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý khách hàng – Nhà cung cấp, quản lý hồ sơ giao dịch khách hàng, tích theo điểm.
 3. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý nhân viên kinh doanh theo khu vực.
 4. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý doanh số nhân viên.
 5. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý kho hàng.
 6. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý ngành hàng.
 7. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý nhóm hàng.
 8. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý hàng hóa.
 9. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý hàng tồn đầu.
 10. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý mức giá.
 11. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý chi khác.
 12. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý thu khác.
 13. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý nhập khác.
 14. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý xuất khác.
 15. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý kì hạn.
 16. Phần mềm quản lý siêu thị quản lý tài khoản ngân hàng.

2.6 Phân hệ hệ thống được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý nhóm người dùng.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý người dùng.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý đổi mật khẩu.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý phân quyền.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý thiết lập thông tin hệ thống.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý nhập từ Excel.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý in mã vạch.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý khóa sổ.

2.7 Phân hệ báo cáo được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý báo cáo kho hàng. Báo cáo kho hàng lưu thông tin về thẻ kho, hàng tồn kho, tình hình nhập – xuất – tồn kho trong kỳ.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý báo cáo mua hàng. Báo cáo mua hàng gồm hệ thống các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ mua hàng (chi tiết tiền mua hàng, chi tiết tiền xuất trả hàng, chi tiết tiền trả công nợ, danh sách chứng từ công nợ chưa trả, chi tiết công nợ theo phiếu nhập)
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý báo cáo bán hàng. Báo cáo bán hànggồm báo cáo thống kê về công nợ phải thu của khách hàng, thống kê nợ quá hạn, chi tiết bán hàng cho khách, chi tiết nhập hàng trả lại, chi tiết tiền thu của khách, danh sách chứng từ công nợ chưa thu, chi tiết công nợ theo phiếu xuất.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý báo cáo tổng hợp. Báo cáo tổng hợp tổng kết bán hàng theo ngày, từ khoảng thời gian và theo ca.

3. Các thông tin khác của phần mềm quản lý siêu thị:

3.1 Công nghệ được sử dụng trong phần mềm quản lý bán hàng:

 • Phần mềm quản lý siêu thị sử dụng ngôn ngữ lập trình .NET, C#.
 • Phần mềm quản lý siêu thị sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server 2008.
 • Phần mềm quản lý siêu thị có giao diện Microsoft Office 2007.

3.2 Công nghệ in hóa đơn – mã vạch được sử dụng trong phần mềm quản lý siêu thị:

 • Phần mềm quản lý siêu thị sử dụng công nghệ in Laser.
 • Phần mềm quản lý siêu thị sử dụng công nghệ in mã vạch chuyên dụng.
 • Phần mềm quản lý siêu thị sử dụng công nghệ in hóa đơn.
 • Phần mềm quản lý siêu thị nhận diện mã vạch 2D và ma trận mã vạch 3D.

3.3 Tính bảo mật của phần mềm quản lý siêu thị:

 • Phần mềm quản lý siêu thị phân quyền người dùng theo chức năng.
 • Phần mềm quản lý siêu thị sử dụng công nghệ in mã vạch chuyên dụng.
 • Phần mềm quản lý siêu thị phân quyền đến từng người dùng như lễ tân, thu ngân, nhân viên kho hay người quản lý.

3.4 Môi trường làm việc của phần mềm quản lý siêu thị :

 • Phần mềm quản lý siêu thị HOSCO MART chạy trên nền Window: Window XP, Window 7, Window Vista hay Window 8.
 • Phần mềm quản lý siêu thị sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.
 • Phần mềm quản lý siêu thị chạy trên môi trường mạng LAN hoặc Internet, thích hợp cho việc quản lý nhiều
 • gian hàng trong siêu thị.

3.5 Các tính năng phụ của phần mềm quản lý siêu:

 • Phần mềm quản lý siêu thị thống kê doanh thu khách hàng tích theo điểm.
 • Phần mềm quản lý siêu thị tự động thiết lập theo mức giá với từng loại Khách hàng.
 • Phần mềm quản lý siêu thị có cơ chế hỗ trợ chạy trên Internet, dữ liệu online-offline, giải pháp online hoặc giải pháp tích hợp oline và offline.
  Phần mềm quản lý siêu thị có chức năng in thẻ thành viên.

3.6 Lợi ích sử dụng phần mềm quản lý siêu thị:

 • Phần mềm quản lý siêu thị giúp bài toán quản lý bán hàng chuyên nghiệp hơn.
 • Phần mềm quản lý siêu thị quản lý chính xác hơn, hiệu quả hơn.
 • Phần mềm quản lý siêu thị tránh thất thoát hàng hóa.
 • Phần mềm quản lý siêu thị tạo sự tin tưởng cho khách hàng, cung cấp thông tin về hàng mua và tiền trả.
 • Phần mềm quản lý siêu thị cung cấp nhiều lợi ích khác nữa……

3.7 Dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty HOSCO:

 1. Nhân viên công ty hỗ trợ 24/24 và cả tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật hay ngày nghỉ lễ).
 2. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình và đầy nhiệt huyết,chuyên nghiệp và chính xác.
 3. Hãy đến với thương hiệu phần mềm quản lý siêu thị HOSCO MART để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất.
Rate this post
Giới thiệu admin 950 bài viết
HOSGROUP VIỆT NAM Chia sẻ kiến thức hàng ngày, tin tức phong thủy, giải mã giấc mơ, tư vấn sử dụng sửa chữa thiết bị điện lạnh, tài chính, giáo dục, hỏi đáp … Đ/C : 128 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội Đ/T : 0981819126 Website: https://hosgroup.com.vn/ Mail: hosgroupvietnam@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*