Menu

thaycuong Archive

Tính Chất Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác Cân, Vuông, Đều

Các em học sinh muốn giỏi kiến thức về hình học trước tiên phải biết được đường trung tuyến là gì? Tính chất của đường trung tuyến trong tam giác vuông, cân, đều. Để các em nắm chắc kiến thức về đường trung tuyến, chúng tôi đã liệt kê một số tính chất về đường

Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Học Sinh Chính Xác Nhất

Đối với những học sinh cá biệt thường xuyên đi học muộn, nói chuyện trong lớp, quậy phá, đặc biệt thường xuyên đứng đầu trong sổ đầu bài thì chuyện viết bản kiểm điểm là thường xuyên như lên lớp. Tuy nhiên có trường hợp học sinh viết bản kiểm điểm không phải do nghịch