Phần mềm bán hàng nhập từ excel

( 0 Votes )

Chức năng của phanmem ban hang có thể nhập từ excel. Tôi không biết phần mềm nhập từ excel thì có chỉ có thể nhập file excel .xls hay có thể nhập được cả loại file excel .xlsx.

Hotline Miền Bắc

HOSCO Miền Bắc
phone0916 168 756
(Mr. Huy)
phone0902 243 822
(Mr. Cường)
HOSCO Bắc Trung Bộ
phone0909 734 689
(Mr. Hưng)

Hotline Miền Nam

HOSCO Miền Nam
phone0909 734 689
(Mr. Hưng)
HOSCO Nam Trung Bộ
phone0904 578 486
(Mr. Đạt)
Phần mềm quản lý bán hàng Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý bán hàng online