9 pro mac purchase autodesk autocad architecture 2014 64-bit nero 10 burning rom
microsoft windows server 2012 essentials with key content elapuron.com download home office 5 personal & business

Phần mềm quản lý học viên

( 0 Votes )

1. Phần mềm quản lý học viên

Phần mềm HOSCO Trainee phần mềm tối ưu về mặt quản lý học sinh để đánh giá kết quả học tập, thể chất của từng học sinh. Phần mềm hướng phát triển đến các trường học trong cả nước.

Phần mềm HOSCO Trainee đang được sử dụng tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội như Trường quốc tế Dreamhouse, Quốc tế Newton, Quốc tế Nguyễn Trãi, Trường Trung học phổ thông Tây Hồ v.v… và được sự phản hồi rất tốt từ phía nhà trường.

alt

2. Tính năng phần mềm quản lý học viên

2.1 Phân hệ chức năng quản trị viên của phần mềm quản lý  học viên:

 • Phần mềm học viên quản lý năm học: hệ thống cho phép quản lý, lưu trữ dữ liệu điểm, học sinh, giáo viên, phụ huynh, môn học qua nhiều năm học.
 • Phần mềm quản lý môn học: một môn học được khai báo phải nằm trong khối lớp nào, có phải là môn cơ bản (ví dụ: Toán, Văn), đánh giá theo hình thức nào (như: điểm Toán tiểu học, điểm Tiếng Việt tiểu học, 4 nhận xét, 5 nhận xét,…) để phục vụ cho việc đánh giá và tính điểm tổng kết sau này.
 • Chức năng quản lý lịch học: chức năng này được xây dựng để sắp xếp lịch học cho từng khối lớp, từng học kỳ, thứ tự các môn trong học kỳ.
 • Tính năng quản lý giáo viên: quản lý thông tin các giáo viên trong trường.
 • Tính năng quản lý lớp học: phục vụ cho việc quản lý các lớp học trong một năm học. Đồng thời, cho phép khai báo giáo viên chủ nhiệm của lớp học này, giáo viên giảng dạy các môn học trong lớp ở từng học kỳ khác nhau.
 • Phần mềm học viên có khả năng quản lý học sinh: quản lý dữ liệu các học sinh trong lớp học. Với mỗi một học sinh, kèm theo là thông tin các phụ huynh.
 • Phần mềm quản lý tin nhắn: quản lý toàn bộ tin nhắn (tin tức trên Website) gửi đi trong hệ thống.

2.2 Phân hệ người điều hành:

 • Phần mềm học viên quản lý các lớp trong năm học: người quản trị có thể xem thông tin ở năm học nào (cho phép chọn năm học khác để thay đổi).
 • Phần mềm có khả năng quản lý danh sách lớp. Phần mềm hiển thị danh sách các học sinh trong lớp hiện tại. Trong danh sách này, người dùng có thể xem chi tiết điểm từng năm học của học sinh này, xem chi tiết kết quả học tập của học sinh ở từng năm học, với mỗi danh sách đưa ra, có thể in trực tiếp báo cáo.
 • Phần mềm tích hợp tính năng tổng kết học lực và hạnh kiểm: tổng kết, lọc, sắp xếp dữ liệu điểm của toàn bộ học sinh trong trường hoặc từng khối lớp ở năm học được chọn.
 • Chức năng quản lý tin nhắn: các tin nhắn (gửi và nhận): xem tất cả tin, gửi tin nhắn mới (thông tin gửi bao gồm: gửi cho đối tượng nào: phụ huynh hay học sinh, cả khối lớp hay một lớp; tiêu đề tin; nội dung mô tả vắn tắt; nội dung mô tả chi tiết; file tài liệu đính kèm).

2.3 Phân hệ quản lý giáo viên chủ nhiệm:

 • Phần mềm quản lý danh sách lớp. Phần mềm liệt kê danh sách các lớp làm chủ nhiệm và danh sách học sinh trong lớp.
 • Phần mềm học viên quản lý điểm: xem, thay đổi dữ liệu điểm của từng môn học, từng học sinh, từng học kỳ.
 • Phần mềm dùng để quản lý học viên cung cấp chức năng tổng kết điểm. Phần mềm xem và thay đổi thông tin tổng kết điểm của từng học sinh trong lớp học.
 • Chức năng quản lý học lực và hạnh kiểm: xem, lọc danh sách bản báo cáo tổng hợp điểm của tất cả học sinh trong lớp.
 • Chức năng quản lý báo cáo giữa kỳ: tổng hợp điểm quá trình, nhận xét giữa kỳ của từng môn học của từng học sinh.
 • Tính năng học viên quản lý báo cáo cuối kỳ: đánh giá, tổng kết quá trình học tập , tổng hợp nhận xét của giáo viên bộ môn với mỗi học sinh.
 • Phần mềm cung cấp chức năng báo cáo tổng kết học kỳ: báo cáo tổng hợp thông tin về hạnh kiểm, học lực,.. của từng lớp học ở mỗi học kỳ và cả năm học.
 • Phần mềm báo cáo điểm cuối năm và xét lên lớp: tổng hợp thông tin điểm trung bình các môn học, các danh hiệu thi đua, xét duyệt lên lớp.
 • Phần mềm cung cấp chức năng gửi nhận tin nhắn: gửi nhận các thông tin trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh, phụ huynh.

2.4 Phân hệ giáo viên bộ môn của phần mềm quản lý học viên:

 • Phần mềm học viên quản lý danh sách lớp dạy. Phần mềm liệt kê ra các môn mà giáo viên này giảng dạy với mỗi một môn, ở một học kỳ.
 • Phần mềm dùng để quản lý học viên quản lý nhập điểm: nhập điểm, viết nhận xét, đánh giá cho các học sinh trong lớp học môn học đó.
 • Tính năng quản lý nhận xét hàng tháng: hàng tháng giáo viên đưa ra nhận xét cho từng học sinh.
 • Chức năng gửi nhận tin nhắn: gửi nhận các thông tin trao đổi giữa giáo viên bộ môn với học sinh, phụ huynh.

2.5 Phân hệ phụ huynh học sinh của PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN:

 • Phần mềm quản lý xem điểm của học sinh: xem điểm chi tiết các môn học, tổng kết học lực và hạnh kiểm ở các học kỳ của học sinh.Khi vào chức năng này, thông tin mặc định hiện ra là kết quả học tập của con em của phụ huynh này. Người dùng có thể chọn xem chi tiết kết quả học tập của học sinh khác trong lớp
 • Phần mềm tổng hợp điểm học sinh, xem bản kết quả tổng hợp học lực và hạnh kiểm của tất cả các học sinh trong lớp. Người dùng có thể lọc dữ liệu với nhiều điều kiện lọc khác nhau. Con em của phụ huynh đăng nhập sẽ được bôi dòng xanh trong danh sách tổng hợp.
 • Phần mềm cung cấp chức năng xem báo cáo hàng tháng, giữa kỳ, cuối kỳ: xem báo cáo hàng tháng, giữa kỳ, cuối kỳ của con em mình. Có thể gửi thông tin ý kiến phản hồi thông qua các báo cáo này.
 • Phần mềm quản lý gửi nhận tin nhắn. các thông tin từ quản trị hệ thống, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn gửi đến cho phụ huynh

2.6 Phân hệ Học sinh của phần mềm quản lý học viên:

 • Phần mềm xem điểm chi tiết các môn học, tổng kết học lực và hạnh kiểm ở các học kỳ của học sinh.
 • Phần mềm quản lý gửi nhận tin nhắn các thông tin từ quản trị hệ thống, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn gửi đến cho học sinh.

2.7 Phân hệ báo cáo của phần mềm quản lý học viên:

 • Phần mềm học viên quản lý báo cáo tình hình học viên.
 • Quản lý báo cáo kết quả học tập.
 • Chức năng quản lý báo cáo học phí.
 • Tính năng tổng hợp danh sách học viên.
 • Phần mềm có chức năng quản lý học viên quản lý tổng hợp danh sách thôi học.
 • Báo cáo danh sách học viên vắng tại một thời điểm bất kỳ.
 • Báo cáo chi tiết về số lần vắng mặt của học viên.
 • Quản lý báo cáo học viên bị kỷ luật theo dõi.
 • Phần mềm học viên quản lý báo cáo quá trình khen thưởng.
 • Chức năng quản lý báo cáo quá trình kỷ luật.
 • Quản lý báo cáo kinh nghiệm kỹ năng của học viên.

       phần mềm quản lý học viên       

3. Thông tin khác

3.1 Công nghệ của HOSCO CONTACT:

 • Phần mềm học viên sử dụng ngôn ngữ lập trình Microsoft .NET 4.0.
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008.

 

3.2 Tính năng khác của phần mềm quản lý học viên:

 • Tích hợp phần mềm sổ liên lạc điện tử HOSCO CONTACT.
 • Giáo viên và học sinh liên lạc thông qua kênh SMS, Email, Website.

 

3.3 Bảo mật phần mềm quản lý học viên:

 • Phân quyền người dùng theo chức năng.
 • Phân quyền đến từng người sử dụng như giáo viên, phụ huynh học sinh,...

 

3.4 Môi trường làm việc của phần mềm HOSCO CONTACT:

 • Phần mềm chạy trên nền Window: Window XP, Window 7, Window Vista hay Window 8.
 • Phần mềm sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.
 • Phần mềm chạy trên môi trường mạng LAN hoặc Internet, rất thích hợp cho chuỗi các cửa hàng.

 

3.5 Lợi ích sử dụng phần mềm quản lý học viên:

 • Phần mềm học viên giúp công tác quản lý chuyên nghiệp hơn.
 • Phần mềm quản lý chính xác .
 • Phần mềm học viên quản lý báo cáo nhanh, chính xác.
 • Quản lý quan hệ giữa nhà trường va phụ huynh học sinh tốt hơn.

 

3.6 Phục vụ khách hàng của công ty:

 • Công ty hỗ trợ khách hàng 24/24 và cả tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật hay ngày nghỉ lễ).
 • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình và đầy nhiệt huyết, chuyên nghiệp và chính xác.

 

Hotline Miền Bắc

HOSCO Miền Bắc
phone0916 168 756
(Mr. Huy)
phone0902 243 822
(Mr. Cường)
HOSCO Bắc Trung Bộ
phone0909 734 689
(Mr. Hưng)

Hotline Miền Nam

HOSCO Miền Nam
phone0909 734 689
(Mr. Hưng)
HOSCO Nam Trung Bộ
phone0904 578 486
(Mr. Đạt)
Phần mềm quản lý bán hàng Phần mềm bán hàng Phần mềm quản lý bán hàng online